Novosti i obavijesti

Budite pravovremeno informirani

2D barkod dodan na ponude za plaćanje usluga

"SLIKAJ I PLATI" - 2D barkod omogućava pripremu podataka za plaćanje putem kamere telefona ili barkod skenera usmjerene prema uplatnici.