Ovim Ugovorom utvrđuju se pravila i uvjeti korištenja web hosting usluga koje pruža EURONET - obrt za računalne usluge, Cvjetna 12, 44316 Velika Ludina, OIB: 03892953177 (u daljnjem tektu "Pružatelj usluga").

Članak 1.

Narudžbom korisnik izjavljuje da je pročitao, shvatio i da prihvaća ove uvjete korištenja. Propust u provedbi ovih uvjeta biti će podloga za trenutačno isključenje bez opomene. Za prijavu sumnjive zloupotrebe ili bilo koju povredu pravilnika, molimo da nas kontaktirate u najkraćem mogućem roku. Pružatelj usluga će Korisniku omogućiti korištenje resursa na jednom od svojih servera, a količinu i tip usluga odabire sam klijent prema ponudi Pružatelja usluga.

Članak 2.

Cjenik svih usluga koje Pružatelj usluga pruža javno je dostupan na web stranici www.euronet.com.hr, i smatra se sastavnim dijelom ugovora.

Članak 3.

Korisnik se obvezuje podmiriti iznos računa u roku dospijeća. Prethodno će korisnik biti obavješten 30 dana prije isteka usluge, te 7 dana prije isteka usluge.

Članak 4.

U slučaju da račun nije podmiren do dospijeća, Pružatelj usluga će privremeno prekinuti pružanje usluga do podmirenja računa te ponovno obavijestiti korisnika nakon 7 dana. Ako račun nije podmiren ni nakon drugog roka, Pružatelj usluga će posljedni put obavijestiti korisnika 15 dana nakon isteka usluge. Ukoliko ni tada nije podmiren račun za nastavak korištenja usluge, Pružatelj usluga ima pravo otkazati ugovor odmah bez ikakve daljnje obavijesti te obrisati podatke korisnika sa servera.

Članak 5.

U svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, izrade računa, registracija domena Pružatelj usluga od Korisnika prikuplja slijedeće podatke:

naziv tvrtke (samo za pravne osobe

osobni identifikacijski broj (OIB)

ime i prezime

poštanski broj

mjesto

ulica

država

e-mail adresa

telefonski broj

Članak 6.

Osobne podatke držat ćemo u strogoj tajnosti zaštićene enkripcijom i lozinkom te će biti na raspolaganju samo Korisniku, Pružatelju usluga i njegovim zaposlenicima za striktnu upotrebu kojoj je namjenjena, a za dobrobit korisnika. Pružatelj usluga neće djeliti, iznajmljivati, prodavati, puštati u javnost niti jednoj fizičkoj ili pravnoj trećoj osobi iz bilo kojeg razloga, bez pismenog dopuštenja korisnika; osim u slučaju zakonske regulative ili državne ovlasti.Osobni podaci moraju biti točni, potpuni i ažurni u skladu sa zakonom o zaštiti osobnih podataka. U slučaju prekida suradnje, vaši podaci ostaju samo kao statistički podatak, odnosno arhiva za knjigovodstvene i porezne potrebe.

Članak 7.

Korisnik prihvaća da njegovi podaci (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona) budu dostupni putem stranih WHOIS servisa. Ukoliko žele onemogućiti prikaz tih podataka, trebaju zakupiti uslugu “ID protection” odnosno “zaštita identiteta”.

Članak 8.

Pružatelj usluga ima pravo obavjestiti svoje korisnike putem elektronske pošte o izmjenama cijena, novim proizvodima i uslugama i sličnim novostima za koje Pružatelj usluga smatra da su u interesu Korisnika. Korisnik ima pravo odbiti buduće primanje takvih obavijesti te će dobiti detaljne upute o načinu jednostavnog uklanjanja sa liste.

Članak 9.

Korisnik je dužan elektronskom poštom ili pisanim putem obavijestiti Pružatelja usluga o bilo kakvoj promjeni osobnih/kontakt podataka najkasnije u roku od 7 dana od nastanka promjene, u protivnom smatrat će se da je obavijest valjano izvršena na temelju postojećih podataka.

Članak 10.

Pružatelj usluga smije nadgledati Korisnikove podatke na poslužiteljima ili pristup Korisnikovim podacima preko mreže, za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje ugovora.

Članak 11.

Fair usage (korektno korištenje). Pružatelj usluga neke stavke unutar paketa omogućuje korisniku u neograničenim količinama (mail adresa, baza podataka i druge, a naročito bandwidth/promet) ovisi o korektnom korištenju od strane Korisnika. Ukoliko Pružatelj usluga argumentira empirijskim podacima da Korisnik koristi 100% više resursa od prosjeka drugih shared hosting klijenata na serveru, Pružatelj usluga ima pravo stopirati pružanje usluga do razrješavanja problema.

Članak 12.

Na zahtjev Korisnika, Pružatelj usluga će posredovati kod organizacije za registraciju internet domena, sukladno propisima iste organizacije, registrirati ili produžiti traženu internet domenu na ime Korisnika ako je tražena internet domena raspoloživa. Kod podnošenja zahtjeva za registraciju ili produženje bilo koje “hr” domene (uključujući com.hr), korisnik izjavljuje da je upoznat s odredbama važećeg Pravilnika o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom (NN 38/2010), te da ga u cijelosti prihvaća.

Naručitelj .hr domena prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom.

Članak 13.

Pružatelj usluga ima pravo promijeniti karakteristike usluga, cijene usluga, i uvjete pružanja usluga, uz uvjet da obavijesti Korisnika najmanje 30 dana prije isteka ugovora ili usluge.

Članak 14.

Pružatelj usluga neće biti odgovoran Korisniku za bilo kakvu štetu u slučaju: kvara na hardverskoj ili softverskoj komponenti radova na održavanju hardverskih i softverskih komponenti hakerskog napada na hardversku ili softversku komponentu greške Korisnika, ili kršenja ugovora od strane Korisnika problema kod dobavljača usluga Davatelju usluga problema izvan nadležnosti Davatelja usluga utjecaja više sile nepravilnim rukovanjem kao što je neodržavanje odnosno neosvježavanje zadnjom verzijom open source CMS sustava, određivanje slabe i gubitak lozinke, instalacija neafirmiranih skripti i skripti sumnjivog podrijetla, kompromitirano osobno ili uredsko računalo.

Članak 15.

Korisnik je dužan čuvati nekompromitirane podatke (backup) na svom lokalnom računalu ili nekom drugom mediju. Pružatelj usluga izrađuje dnevni, tjedni i mjesečni backup, koji se brišu svakim novim ciklusom.

Članak 16.

Sveukupna odgovornost Davatelja usluga za bilo kakvu štetu Korisniku, koja je nastala krivicom Davatelja usluga, smatra se visinom iznosa posljednje uplate koje je Davatelj usluga primio od Korisnika.

Članak 17.

U slučaju nezadovoljstva Korisnika pruženom uslugom od strane Pružatelja usluge, stupaju na snagu dvije garancije koje su objavljene na našim web stranicama - Garancija povrata novca i Uptime garancija.

Članak 18.

Korisnik je suglasan da Pružatelj usluga ima pravo privremeno ograničiti ili uskratiti pristup uslugama ako utvrdi da ih je Korisnik koristio u slijedeće svrhe: materijali nelegalnog sadržaja djela zaštićena autorskim pravima i svaki drugi materijal koji je u suprotnosti s zakonskom regulativom. materijali eksplicitnog sadržaja pornografija, nasilje ili drugi neprimjeren sadržaj spam odnosno slanje neželjenih e-mailova piratski softver, hacking i linkovi na spomenute materijale i/ili upute kako se isti koriste svi ostali zakonom zabranjeni sadržaji

Članak 19.

Pružatelj usluga ne odgovara za eventualne posljedice uzrokovane nestručnom izvedbom savjeta pročitanih na ovim web stranicama.

Članak 20.

Ugovorne strane potvrđuju da su prije sklapanja ugovora imale mogućnost savjetovanja s pravnim savjetnikom, i da je svaka odredba ugovora čitljiva i jasna.